VOINA (ALEAS)

 

 


Toe-javatra mampidi-doza, asan'olombelona na fepetra mety hitarika famoizana ain'olona, ratra na fiantraika hafa amin'ny fahasalamana, fahasimban'ny fananana, fahaverezan'ny antom-pivelomana sy ny asa, fikorontanana eo amin'ny lafiny sôsialy sy toekarena na fahasimbana eo amin'ny tontolo iainana. (UNISDR, 2009).

Misy ny voina eo amin'ny lafiny sôsialy sy toekarena, ny voina biôlôjika, eo amin'ny lafiny atimbolantany, eo amin'ny lafiny orana sy toetry ny andro, voajanahary na teknôlôjika.