Ny vinavina ny lalan'ny ELIAKIM

Araka ny sary azo avy amin'ny sampandraharaha misahana ny famantarana ny toetr'andro anio 17 Martsa 2018 tamin'ny folo ora maraina teo dia indro ny vinavinan'ny fizotry ny rivodoza "ELIAKIM".