Fenerive Est dégât "ELIAKIM"

Toy izao hitantsika amin'ny sary izao ny fahavoazana naterakin'ny rivodoza tao Fenerive Est. Mankahery ny mponina ao Fenerive Est, hifanampy isika,hifanome tanana.Miasa miaraka no fahombiazana.