ANTALAHA - Saina mena "ELIAKIM"

Mitsangana ny saina mena aty Antalaha anio 16 Martsa 2018 .Manaraha tsy tapaka ny vaovao momban'ny toetr'andro, aoka ho mailo hatrany .Mankahery atsika jiaby vahoakan'ny Antalaha.