ANTALAHA - Saina mavo ny ho fandalovan'ny rivodoza.

Mitsangana ary ny saina mavo eto Antalaha,Filazana loza manambana midika fa handalo ny rivodoza afaka 2 na 1 andro, manomboka mihamafy ny rivotra, samia mailo hatrany isika.